Współpracujemy z następującymi firmami.

Roboty ziemne Łódź - Kazimierz Turek.

Roboty ziemne Łódź – Kazimierz Turek.

 

 

Roboty ziemne, wykopy, niwelacje terenu, sprzedaż i transport piasku, gruzu i ziemi.

Kontakt:  Kazimierz Turek tel. 501 658 407, Paweł Turek 501 658 131